پشتیبانی پارس دریم
پشتیبانی آنلاین

شماره حسابهای سایت

شماره حسابها و شماره های کارت جهت واریز کارت به کارت :
بانک ملت :
شماره حساب : 3303507422
شماره کارت : 4105 - 4768 - 3378 - 6104
-----------------------------------------------
بانک ملی : 
شماره حساب : 0106467918007
شماره کارت : 6923 - 7766 - 9971 - 6037
-----------------------------------------------
 بانک صادرات :
شماره حساب : 0209650423003
شماره کارت : 7696 - 7517 - 6915 - 6037

تمامی حسابها به نام مهدی رحیمی
مشاهده تصاویر بیشتر


Top
اینستاگرام ما